:::

เส้นทางสัญจร

การเดินทางมาฟาร์มชิงจิ้ง

ขับรถด้วยตนเอง

 

1.เส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 3

เส้นทางแนะนำ
เส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 3(จงเอ้อเกา)→ทางด่วนเส้นอู้ฟง กิโลเมตรที่ 214K→จุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 6 กิโลเมตรที่ 0k →ทางออกผูหลี่ (จุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 6)→เลี้ยวซ้ายที่เส้นทางไถ 14 →อู้เส้อ (พอเจอทางแยกรูปตัว Yให้เลี้ยวซ้าย) →เส้นทางไถ 14 เจี่ย→ฟาร์มชิงจิ้ง
เมื่อสัญจรผ่านทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าไปทาง “ทางด่วนเส้นอู้ฟง กิโลเมตรที่ 214 K” จากนั้นเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 6 ขับต่อไปราว 39km และออกจากทางด่วนที่ทางออกผูหลี่ เลี้ยวซ้ายไปทางไถ 14 ราว 21km ก็จะถึง “อู้เซ่อ” และเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกรูปตัว Y ไปทางไถ 14 ราว 8km ก็จะถึงฟาร์มชิงจิ้ง
 

2.เส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 1

เส้นทางแนะนำ
ทางหลวงหมายเลข 1→ทางด่วนเส้นจังหว้าออกที่ทางออกกิโลเมตรที่ 192K→เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งไปทางใต้→ทางด่วนเส้นอู้ฟง214K→จุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 6 กิโลเมตรที่ 0 K →ทางออกผูหลี่ (จุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 6)→เลี้ยวซ้ายที่เส้นทางไถ 14 →อู้เซ่อ (พอเจอทางแยกรูปตัว Yให้เลี้ยวซ้าย เส้นทางไถ 14 เจี่ย→ฟาร์มชิงจิ้ง
ขับไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ออกจาก “ทางด่วนจังหว้าบริเวณ 192K” แล้วขับต่อไปทางทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งไปทางใต้ ขับต่อไปอีก 18km แล้วออกจาก “ทางด่วนเส้นอู้ฟงบริเวณ 214K” ขับต่อไปทางทางหลวงหมายเลข 6 ต่อไปอีก 39km ไปทางทางออกผู่หลี่แล้วเลี้ยวซ้ายที่เส้นทางไถ 14 แล้วขับต่อไปอีกราว 21km ก็จะถึง “อู้เซ่อ” พอเจอทางแยกรูปตัว Yให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไถ 14 เจี่ยต่อไปอีก 8 กิโลเมตรก็จะถึงฟาร์มชิงจิ้ง
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางหลวงเพื่อดูสภาพการจราจร
 

3.ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางหลวงเพื่อดูสภาพการจราจร

เส้นทางแนะนำ:
ฮวาเหรียน→เส้นไถ 8 ทางหลวงจงเหิง→ต้าอวี่หลิ่ง→เส้นทางไถ 14 เจี่ย →เขาเหอฮวนซัน→ ชุ่ยฟง→ฟาร์มชิงจิ้ง
※คำแนะนำ:ที่เส้นทางหลวงหมายเลข 6 มุ่งหน้าไปทางฟาร์มชิงจิ้งที่หลักกิโลเมตรที่ 6K และ 12k มักมีการตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว

 

โดยสารรถประจำทาง

1.จากไทเป
จากท่ารถของบริษัทเดินรถกว๋อกวงที่สถานีไทเปบริเวณประตูตะวันตก → ผูหลี่ → โดยสารรถประจำทางหนันโถวไปทางซงกัง ชุ่ยฟง จนถึงฟาร์มชิงจิ้ง
(เส้นทางทั้งหมดราว 260 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 5 ชั่วโมง)
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บริษัทเดินรถกว๋อกวง
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บริษัทเดินรถหนันโถว

2.จากไทจง ผูหลี่
จากสถานีรถไฟไทจง
โดยสารรถประจำทางหนันโถวสาย【ไทจง—ผูหลี่】เพื่อไปยังฟาร์มชิงจิ้ง
มีประจำทุกวันตั้งแต่เวลา08:25 น.ถึง 12:25น. ทั้งสิ้น 6 เที่ยว
โดยสารรถประจำทางหนันโถวสาย【6670 ไทจง—รถไฟความเร็วสูงสถานีไทจง—ผูหลี่—อวี๋ฉือ—ทะเลสาปสุริยันต์จันทรา】、รถประจำทางสายหนันโถว/ไทจง【6899 ไทจง—ผูหลี่】、รถประจำทางฉวนหัง【6268 ไทจง—ผูหลี่】 เพื่อไปเปลี่ยนรถที่สถานีผูหลี่ (ผ่านทางหลวงหมายเลข 6) ทุก 20 ถึง 30 นาที 1เที่ยว
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การรถไฟ

3.รถไฟความเร็วสูงสถานีอูยื่
ไปที่ทางออกหมายเลข 5 ที่ชานชาลาหมายเลข 3 เพื่อโดยสารรถประจำทางหนันโถวสาย【ไทจง—ผูหลี่】เพื่อไปยังฟาร์มชิงจิ้ง มีประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 08:25 น.ถึง 12:25น. ทั้งสิ้น 6 เที่ยวต่อวัน
โดยสารรถประจำทางของบริษัทเดินรถหนันโถวสาย【6670】ไปยังสถานีผูหลี่ (ผ่านทางหลวงหมายเลข 6) เพื่อเปลี่ยนรถ ทุก 20 ถึง 30 นาที 1เที่ยว
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การรถไฟความเร็วสูง

4.สนามบินไทจง
ไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น B1 ที่ชานชาลาที่ 2 เพื่อโดยสารรถประจำทางไทจงสาย【156 สถานีรถไฟความเร็วสูงไทจง-สนามบินไทจง】ไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงไทจง มีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 06:20น. ถึง 12:50น. ทั้งสิ้น 5 เที่ยว
โดยสารรถประจำทางของบริษัทเดินรถหนันโถวสาย 【ไทจง—ผูหลี่】 เพื่อไปยังฟาร์มชิงจิ้ง หรือโดยสาร【6670】 ไปยังท่ารถผูหลี่เพื่อเปลี่ยนรถไปชิงจิ้ง
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์สนามบินไทจง

5.สถานีผูหลี่
โดยสารรถประจำทางหนันโถวสาย 【6658 ผูหลี่─ชุ่ยฟง】【6659ผูหลี่─ซงกัง】 【6664 ผูหลี่─ฟาร์มชิงจิ้ง】เพื่อไปยังฟาร์มชิงจิ้ง มีประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 น.ถึง 16:30น. ทั้งสิ้น 13 เที่ยว
* เส้นทางโดยสารและเวลาเดินรถมีไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น หากต้องการทราบเวลาเดินรถล่าสุดให้ตรวจสอบที่บริษัทเดินรถแต่ละแห่ง
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บริษัทเดินรถหนันโถว

6. e-go รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน
จากไทเป
06:45 สถานีรถไฟไทเป → 07:30 เถาหยวน → 08:10 ซินจู๋ → 09:10 ท่านรถไทจงจงกั่ง → 09:40 สถานีรถไฟความเร็วสูงอูยื่อ → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → อู้เซ่อ → ชิงจิ้ง (ราว11:30)
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ e-go:https://www.uptogo.com.tw/tour/view?id=2

7. OKBUS รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน
จากสนามบินไทจง (ชิงฉวนกัง) ไปยังชิงจิ้งโดยตรง
เวลารับเครื่อง:10:20、12:00、14:30 หมายเลขโทรศัพท์:049-2801399
ลิ้งค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ OKBUS