:::

การนำเที่ยว

  • 1.ที่ฟาร์มมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวหรือไม่

    ที่ฟาร์มมีอาสาสมัครทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้ต่างๆ
    ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์มีบริการแนะนำตามจุดต่างๆวันละ 4 รอบในเวลา 09:00、11:00、13:00、15:00 ที่หน้าห้องอาสาสมัครบริเวณทางเข้าสนามหญ้าชิงชิงทางทิศเหนือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    ขั้นตอนการจอง:เมื่อจองเข้าฟาร์มเป็นหมู่คณะแล้ว→ผู้จองโทรเข้ามาที่ฟาร์ม→แจ้งโปรแกรมเที่ยวและเวลา→จัดเจ้าหน้าที่นำเที่ยว
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:https://www.cingjing.gov.tw/document/