:::

กิจกรรมการแสดง

  • 1.การแสดงโชว์แกะมีวันละกี่รอบ?

    ทุ่งหญ้าชิงชิงจะจัดแสดงโชว์แกะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเช้าเวลา 09:30น.และช่วงบ่ายเวลา14:30น.ช่วงเวลาละ 1 รอบ
    ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนขัตฤกษ์ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูหนาวจะจัดการแสดงเวลาเดียวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูหนาวจะปิดการแสดงทุกวันพุธ
  • 2.ในกรณีฝนตก จะยกเลิกการแสดงโชว์แกะหรือไม่

    ถ้าวันแสดงมีฝนตกไม่มากก็จะทำการแสดงตามปกติ แต่หากมีพายุหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ก็จะประกาศหยุดการแสดงหน้างาน